ArtykułyEN articles

What does patriotism mean to you?

What does patriotism mean to you
What does patriotism mean to you

What does patriotism mean to you?

Nowadays there are few people aware of semantic collapse that came as a result of our occupants’ actions after WWII. Today, nationalism is a negative stereotype, but what did it look like before the war? Back then, there were three words describing our feelings towards nations and countries:

1.Patriotism – love for our own country

You did not have to be Polish to be a patriot. For example, there were Jews, who identified themselves as patriots of Poland or Germany (such as Einstein) or Poles who identified themselves as patriots of Austro-Hungarian Empire. I haven’t met patriots of EU yet, though.

2. Nationalism – love for our own nation

Poles should know this very well, because we have not had our own state for 123 years and despite that, the nation has survived as well as developed, to a large scale. The same goes for Jews, who didn’t have their own country for about 2 thousand years and yet survived. Same goes for Greeks. Today, a good example of such a nation struggling with this problem could be the Curds. It’s clear that you don’t need to be a patriot to love your nation.

3. Chauvinism – extreme, contorted version of nationalism, that focuses on putting one nation before others and disdains every other nation.

A clear example of this mindset can be Hitler’s German chauvinism, that was centered on exterminating the Jews and Slavic nations, calling these nations subhuman, and the Germans – superhumans.

After the war, semantic pseudoinformation was used. Patriotism and nationalism were combined into patriotism, while chauvinism took the name of nationalism and became a negative stereotype. That led to reduced diversification between these terms. Today few people in general use the word “chauvinism” and nationalism is almost always described as a negative phenomenon.

Here’s an example of pre-war description of chauvinism:

“Besides repulsion, I also feel anger in regard to Jews phony and despicable attitude towards national issues. This nation, complaining about other nations chauvinism, is the most chauvinistic nation in the world itself. The nation, who screams about hate that’s being aimed at it, is the one who hates the most.” – Antoni Slonimski, Jewish poet; Wiadomości Literackie nr 35, 31 august 1924

Source: Czym dla Ciebie jest patriotyzm?

What does patriotism mean to you?

Look also: The difference between conceptual and stereotypical thinking by Andrzej Wronka

 

Komentarze

 1. Czym dla Ciebie jest patriotyzm?

  Mało osób zdaje sobie sprawę z zapaści semantycznej, jaką nam nasi okupanci zafundowali po wojnie. Dziś nacjonalizm jest stereotypem negatywnym. Jak to wyglądało przed wojną? Przed wojną w obiegu funkcjonowały trzy słowa do opisu uczuć do narodu i państwa:

  1. Patriotyzm – miłość do własnego kraju.
  Nie trzeba było być Polakiem, by być patriotą. Byli np. Żydzi patrioci Polski albo Niemiec (np. Einstein), czy też Polacy patrioci C.K. Austrii. Patriotów Unii Europejskiej jeszcze nie spotkałem.

  2. Nacjonalizm – miłość do własnego narodu.
  O tym Polacy powinni doskonale wiedzieć, gdyż przez 124 lata nie mieliśmy własnego państwa, a naród przetrwał, na dodatek się bardzo rozwijał. Również Żydzi nie mieli własnego państwa przez 2 tysiące lat, a przetrwali jako naród. Podobnie Grecy. Obecnie Kurdowie nie mają własnego państwa. Nie trzeba było być patriotą, by kochać swój naród.

  3. Szowinizm – skrajna, wypaczona wersja nacjonalizmu, stawiająca swoją nację ponad innymi i gardząca innymi narodami.

  Tutaj jasny przykład to szowinizm niemiecki vel hitlerowski, który tępił Żydów oraz narody słowiańskie, nazywający te narody podludźmi, zaś german nadludźmi.

  Po wojnie zastosowano pseudoinformację dysymulującą. Patriotyzm i nacjonalizm połączono w patriotyzm, a szowinizmowi nadano nazwę nacjonalizm, tworząc tym samym stereotyp negatywny i ograniczając rozróżnienie tych pojęć. Obecnie prawie nikt nie używa pojęcia szowinizm, a nacjonalizm opisuje się w większości, jako zjawisko negatywne.

  Przykład przedwojennego użycia pojęcia szowinizmu:
  „Oprócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.” Antoni Słonimski poeta żydowski, Wikipedia, Wikicytaty

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *