Artykuły

5 cytatów z feministek (i feministów), które musisz poznać!

Feminizm to rzekomo uniwersalny ruch na rzecz wyzwolenia kobiet, który co prawda nabrał ram organizacyjnych dopiero w XIX wieku, jednak jego przejawów można doszukiwać się w całej historii ludzkości. Pojawiają się nawet głosy, że wszelkie próby poprawy losu „drugiej płci” były z ducha feministyczne. Podobno sam Jezus mógł być feministą, a przynajmniej jeśli wierzyć nowoczesnym interpretacjom Pisma Świętego.

Nie przychylam się do mainstreamowej wykładni tematu, a nawet śmiem ją podważać. Feminizm nie jest, w jakimś ogólnym sensie, walką o prawa kobiet czy popieraniem ich życiowych aspiracji. Nie stanowi również samodzielnej myśli społeczno-politycznej. Posiada za to bardzo konkretne podłoże ideologiczne, które można, a nawet należy podkreślać.

Powiedzmy w końcu wprost, że feminizm jest nierozerwalnie związany z marksizmem, czyli XIX-wieczną ideologią stanowiącą teoretyczną nadbudowę dla systemu komunistycznego. Sztandarowe postulaty Karola Marksa i Fryderyka Engelsa – notabene jednego z bohaterów niniejszego zestawienia – przewidywały nie tylko likwidację kapitalizmu, własności prywatnej czy państwa, ale także… tradycyjnej rodziny oraz małżeństwa. Prawdziwą realizację feministycznej utopii mogliśmy zaobserwować chociażby w latach 20. w Związku Sowieckim, gdzie triumfy na tym polu święciła Aleksandra Kołłontaj… również występująca w tym artykule.

Poniżej umieściłem pięć cytatów znanych feministek (i feministów), które powinien poznać każdy zainteresowany zrozumieniem tej ideologii. Zacytowane wypowiedzi obnażają związek między ruchem feministycznym a marksizmem. Zapraszam serdecznie.

Fryderyk Engels o walce klas i walce płci

Dzisiaj mogę dodać: pierwsze przeciwieństwo klasowe, jakie występuje w historii, zbiega się z rozwojem antagonizmu między kobietą a mężczyzną w małżeństwie pojedynczej pary, a pierwszy ucisk klasowy — z uciskiem żeńskiej płci przez męską.

Źródło: Fryderyk Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa

Aleksandra Kołłontaj o przebudowie społeczeństwa w duchu komunizmu

Kryzys płci nie zostanie rozwikłany, dopóki nie dokona się gruntowna reforma w obrębie ludzkiej psyche i dopóki nie wzmocni się ludzki potencjał miłości. Ludzka psyche natomiast  będzie  mogła  doświadczyć  radykalnej  odmiany  tylko  wtedy,  gdy  nastąpi  transformacja stosunków społeczno-ekonomicznych w duchu komunizmu.

Źródło: Aleksandra Kołłontaj, Stosunki między płciami a walka klas

Angela Davis o potrzebie obalenia kapitalizmu

Powodem, dla którego jestem komunistką, jest to, że wierzę w totalną rewolucję, która obali kapitalistyczną kontrolę nad gospodarką, która przejmie bogactwo od wszystkich gigantycznych korporacji, które eksploatują i kontrolują życie wszystkich pracujących ludzi.

Źródło: Angela Davis, I am a Black Revolutionary Woman

Shulamith Firestone o usunięciu kategorii płci

Ostatecznym celem rewolucji socjalistycznej było nie tylko usunięcie przywilejów klas ekonomicznych, lecz także wyeliminowanie samego podziału na klasy ekonomiczne; podobnie ostatecznym celem rewolucji feministycznej nie może być jedynie usunięcie męskich przywilejów, jak zakładano w pierwszym ruchu feministycznym, lecz usunięcie samego rozróżnienia na płci: różnice genitalne między ludźmi straciłyby znaczenie kulturowe.

Źródło: Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex

Włodzimierz Lenin o prawdziwym wyzwoleniu kobiet

Prawdziwe wyzwolenie kobiety, prawdziwy komunizm, rozpocznie się dopiero wtedy, gdzie i kiedy rozpocznie się walka masowa (…) przeciw temu drobnemu gospodarstwu domowemu, a raczej jego masowa przebudowa w wielkie gospodarstwo socjalistyczne.

Źródło: Włodzimierz Lenin, Dzieła Wszystkie, t. 29

Bibliografia
1. David A., I am a Black Revolutionary Woman, New York: Folkways, 1977.
2. Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.
3. Firestone S., The Dialectic of Sex, Londyn: The Women’s Press, 1979.
4. Kołłontaj A., Stosunki między płciami a walka klas, Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej, 2007.
5. Lenin W., Dzieła Wszystkie, t. 29, Warszawa: Książka i Wiedza, 1988.

Jakub Zgierski

Komentarze

  1. 1/2 żartem.. 1/2 serio:

    a spod czego one się wyzwalają (są „wyzwalane”)?

    Pewnie spod ochrony mężczyzn, którzy są jedyną siłą w społeczeństwie, w rodzinie, we wspólnotach, aby o czymkolwiek stanowić i wskazywać korzystne dla danej grupy rozwiazania — słowem — chronić interesy, zwyczaje, kulturę tej grupy przed zewnętrznym wpływem. Analogicznie: żołnierz chroni dany kraj przed najazdem obcych a rząd i jego organy przed zewnętrzną propagandą (i nie mówię tu o krajach „złotego miliarda”, bo w tym kontekście akturat jest na odwrót).

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *