Artykuły

5 cytatów potwierdzających, że narodowy socjalizm to jednak… socjalizm!

Chyba każde dziecko wie o tym, że nazizm to nic innego jak narodowy socjalizm, a więc socjalizm o charakterze nacjonalistycznym. Skąd więc wynikają usilne starania, aby ukryć socjalistyczny komponent ideologii Adolfa Hitlera i jego partii, notabene Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej?

Według mainstreamowej wykładni narodowy socjalizm, chętnie określany mianem nazizmu lub hitleryzmu, jest uznawany za ruch prawicowy, a nawet tzw. skrajną prawicę. Taka klasyfikacja opiera się na dwóch zabiegach: ukryciu lub zbagatelizowaniu „socjalizmu” przy jednoczesnym podkreśleniu „nacjonalizmu”, który rzekomo ma tylko prawicowe czy konserwatywne konotacje. Problem polega na tym, że oba te działania są nieuczciwe i obliczone na rozmycie prawdziwych źródeł ideowych III Rzeszy.

Po pierwsze, nacjonalizm jako ideologia miał kilka fal, a pierwszą z nich tworzyły przede wszystkim XIX-wieczne rewolucje demokratyczne, rzecz jasna o lewicowej proweniencji. Nieco wcześniej, bo w czasie Rewolucji Francuskiej, stronnictwem nacjonalistycznym byli skrajnie lewicowi jakobini. Nacjonalizm nie był i nie jest zarezerwowany dla obozu konserwatywnego. Po drugie, marksizm, czyli konkretna ideologia tworząca teoretyczną podbudowę dla rewolucji, nie ma monopolu na socjalizm. Ten narodził się o wiele wcześniej i przybierał wiele form, np. u różnych grup religijnych i sekt czy właśnie w ramach Rewolucji Francuskiej (hebertyści czy tzw. wściekli).

Poniżej umieściłem pięć wypowiedzi czołowych nazistów, w tym samego Adolfa Hitlera. Zacytowane fragmenty pochodzą z przemówień publicznych i książek wysoko postawionych dygnitarzy III Rzeszy.

Nacjonalizm i socjalizm nie są sprzeczne

„Narodowa” i „Socjalistyczna” to dwie identyczne koncepcje. Tylko Żydowi udało się, poprzez sfałszowanie idei socjalistycznej i przekształcenie jej w marksizm, nie tylko oddzielić ideę socjalistyczną od narodowej, ale także przedstawić je jako całkowicie sprzeczne.

Źródło: Adolf Hitler, przemówienie w Monachium (1922)

Socjalizm drogą do emancypacji narodu

My, narodowi socjaliści, chcemy rewolucji gospodarczej obejmującej nacjonalizację gospodarki. Chcemy w miejsce kapitalistycznego systemu gospodarczego opartego na wyzysku realnego socjalizmu. (…) Chcemy rewolucji społecznej, aby doprowadzić do rewolucji narodowej.

Źródło: Gregor Strasser, przemówienie w Reichstagu (1925)

Marksizm to fałszywy socjalizm

W okresie historii kapitalizm i socjalizm przeplatają się ze sobą; kapitalizm jest nienaturalny, socjalizm jest naturalnym systemem gospodarczym. Narodowi socjaliści i Czerwony Front mają te same aspiracje. Żydzi sfałszowali rewolucję pod postacią marksizmu, dlatego odniosła porażkę.

Źródło: Heinrich Himmler, przemówienie w Poczdamie (1926)

Przeciw burżuazji i marksistom

Linie niemieckiego socjalizmu są ostre, a nasza droga jest jasna. Jesteśmy przeciwko burżuazji politycznej i za prawdziwym nacjonalizmem! Jesteśmy przeciwko marksizmowi, ale za prawdziwym socjalizmem! Jesteśmy za pierwszym niemieckim państwem narodowym o charakterze socjalistycznym! Jesteśmy za Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partią Robotniczą!

Źródło: Joseph Goebbels, Dlaczego Jesteśmy Socjalistami? (1932)

Nazista musi być socjalistą

Przeżywamy narodowo-socjalistyczną rewolucję. Podkreślamy termin „socjalistyczna”, ponieważ wielu mówi tylko o rewolucji „narodowej”. Wątpliwe, ale i błędne. Nie tylko nacjonalizm doprowadził do przełomu. Jesteśmy dumni, że triumfował także niemiecki socjalizm. Niestety, są dziś jeszcze wśród nas ludzie, którzy zbyt mocno akcentują słowo „narodowa” i nie chcą nic wiedzieć o drugiej części naszego światopoglądu, co świadczy o tym, że nie zrozumieli także części pierwszej. Kto nie chce uznać niemieckiego socjalizmu, nie ma prawa nazywać się narodowym.

Źródło: Hermann Göring, Nacjonalizm i Socjalizm (1933)

Jakub Zgierski

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *